Międzynarody Dzień Książki i Praw Autorskich


23 kwietnia - Międzynarody Dzień Książki i Praw Autorskich

     Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (również w skrócie Międzynarodowy Dzień Książki lub Światowy Dzień Książki) – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.
23 kwietnia w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega (przy czym datę śmierci Shakespeare’a podaje się według kalendarza juliańskiego, a pozostałych dwóch – według gregoriańskiego). Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo. 
        Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił z nim wydawca z Walencji, Vicente Clavel Andrés. Z początku planowano związać je z datą 7 października, domniemaną datą urodzin Cervantesa, lecz ze względu na niepewność z nią związaną, ostatecznie ustalono datę 23 kwietnia. W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym już od roku 1930, a od 1964 – we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych.Historia książki    Historia książki - dziedzina wiedzy badająca książkę od początków jej istnienia. Historia ta dzieli się na 2 okresy: książkę rękopiśmienną - sprzed ery druku, tworzoną do 1500 roku (zalicza się tu też inkunabuły) oraz na epokę książki drukowanej, której rozwój zawdzięczamy Janowi Gutenbergowi. W roku 1440 wynalazł on czcionkę ruchomą, co przyspieszyło pisanie książek.
     Niewiele wiadomo o wytwarzaniu książki rękopiśmiennej w Polsce średniowiecznej. Niektórzy badacze nawet wątpią, czy w tym okresie w ogóle istniały na jej terenie jakiekolwiek skryptoria. Decydującym w tym względzie momentem było przyjęcie przez Mieszka I jego dwór w 966 roku religii chrześcijańskiej według obrządku łacińskiego przez co Polska dostała się w orbitę wpływów kultury zachodniej. Pierwsze księgi zostały do Polski przywiezione przez duchownych przybyłych z Czech w orszaku Dąbrówki. W tym czasie znajomość pisania i czytania na terenie Polski była zjawiskiem zupełnie wyjątkowym. Posiadali tę umiejętność właściwie tylko obcokrajowcy, przebywający tutaj np. w celach misyjnych oraz ich uczniowie należący również do stanu duchownego. Dlatego też jeśli istniały wówczas warsztaty pisarskie, to podobnie jak w całej Europie, należy się ich doszukiwać w klasztorach m.in. benedyktyńskich.
      Do pisania wykorzystywano wyłącznie lub prawie wyłącznie pergamin. Pierwsza znana dziś wiadomość o papierze w Polsce pochodzi z roku 1325, chodzi w niej o rachunki ze świętopietrza i dziesięcin, zbieranych przez wysłanników papieskich - obcokrajowców. Sami, natomiast Polacy zaczęli pisać na papierze dopiero ok. roku 1360. Były to przede wszystkim księgi liturgiczne oraz inne, którym z jakiś powodów zamierzano nadać niezbyt ciekawą szatę graficzną (np. przeznaczone na dary) [A to ciekawe... //Z.]. Ich produkcją od końca XIV wieku aż do początku XVI stulecia zajmowali się nie tylko duchowni, lecz również ludzie świeccy, tzw. katedraliści. Mianem tym określano pisarza artystę, czyli kaligrafa, zawodowo uprawiającego tę sztukę w celach zarobkowych.

Co to jest...

...e-book?


 
 

     E-book (także: eBook, książka elektroniczna lub publikacja elektroniczna), e-książka – treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, specjalne urządzenie do czytania książek, telefon komórkowy czy palmtop).
      Publikacja elektroniczna jest niekiedy ujmowana szerzej, gdyż obejmuje materiały elektroniczne niebędące książkami, jak choćby systemy pomocy. Trudno przeprowadzić precyzyjną klasyfikację i w gruncie rzeczy można przyjmować rozmaite zakresy definicji publikacji i książek elektronicznych. Można jednak przyjąć, że ta ostatnia jest przeniesieniem klasycznej książki czy czasopisma do świata urządzeń komputerowych, co wyraża się choćby w nazwie.
      Wskutek zacierania się granic między zakresami mediów, tradycyjna książka jest wydawana na papierze, ale niekiedy towarzyszą jej materiały audiowizualne, zawarte na płytach czy kasetach, zaś książka elektroniczna z natury łączy tekst z multimediami, co zawdzięczać można jednolitości elektronicznego medium.
...pdf?

     PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems*. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.
    *Adobe Reader (poprzednio Adobe Acrobat Reader) – bezpłatny program firmy Adobe Systems, udostępniany na większość platform komputerowych, służący do czytania publikacji elektronicznych w formacie PDF (Portable Document Format) przygotowanych w pakiecie Adobe Acrobat lub za pomocą jednego ze sterowników PDF udostępnionych przez firmy trzecie....e-podręcznik?


     Elektroniczny podręcznik jest wykonany z e-papieru, czyli cieniutkiego, elastycznego wyświetlacza, oprawionego w plastikową obudowę. Do pamięci urządzenia można wgrywać tekst i ilustracje, pomieści ona cały komplet tradycyjnych podręczników, a nawet dodatkowe pomoce naukowe, np. słownik, encyklopedię, lekturę. Uczeń może je nie tylko czytać, ale również robić własne zapiski, podkreślać fragmenty tekstu, rozwiązywać ćwiczenia. Wszystko za pomocą specjalnego rysika. Wśród ich zalet wymienia się przede wszystkim to, że wpatrywanie się w wyświetlacz z e-papieru nie psuje wzroku, ponieważ obraz nie miga jak na ekranie komputera. Do złudzenia przypomina prawdziwy papier, przy przechodzeniu do kolejnych rozdziałów może nawet imitować przewracanie kartek, wydając charakterystyczny szelest. Poza tym za pomocą e-podręcznika nie da się korzystać z internetu ani grać, co sprawi, że nie będzie wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem. Nauczyciel ma za to możliwość bezprzewodowo łączyć się z urządzeniami uczniów i kopiować do nich dowolne materiały.           
    Przykładowe strony z e-podręcznikami:
  • http://epodreczniki.blogspot.com/
  • http://ksiegarnia.mistrzu.com/e-podreczniki_c1079.xml
  • http://www.favore.pl/33323_e-podreczniki-i-lektury-do-sluchania-cala-polska.html
  • http://blanka.nextore.pl/e-podreczniki_c1079.xml
E-biblioteki:
  • http://www.e-biblioteka.com/e-biblioteka.htm
  • http://www.ebook.pl/
  • http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra
  • http://www.e-biblioteka.abc.pl/Ciekawostka:
Pierwsza książka wydrukowana ruchomą czcionką, pochodzi z Korei. Jest to "Kompendium rytów i obrządków" (czyli podręczny zbiór podstawowych zwyczajów i sposobów zachowania), dzieło w 50 tomach, opublikowane w 28 kopiach w 1234 roku.
Zachęcamy do czytania i książek i polecamy Wikipedię, z której też korzystaliśmy, tworząc tą stronę. Nie wyrzucajcie jednak encyklopedii książkowej, tylko może z okazji tego dnia oczyścicie ją z kurzu i to w niej poszukacie potrzebnych infromacji?
  

 

 

 
 
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja